مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سخنرانی

پاداش‌های سنتی همیشه آنقدر که ما فکر می‌کنیم مؤثر نیستند

تحلیلگرِ شغل، دن پینک، معمای ایجاد انگیزه را برسی می‌کند. او با حقیقتی شروع می‌کند که دانشمندان علوم اجتماعی از آن اطلاع دارند ولی بیشتر مدیران آن‌ را نمی‌دانند: پاداش‌های سنتی همیشه آنقدر که ما فکر می‌کنیم مؤثر نیستند.
ادامه مطلب ...