مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سازمان های محروم

مدیران محرومیت زا و سازمان های محروم [دکترکوشکی جهرمی]

اگر تا حالا به این موضوع فکر کرده اید که"محرومیت سازمانی" به چه معنی می باشد و چطور توسعه پیدا می کند؟نوشتار پیشرو یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده و توسعه ساز "محرومیت سازمان" را رمز گشایی خواهد کرد.
ادامه مطلب ...