مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ریسک

گزارش دورکاری کارکنان،ریسک ها و استراتژی ها[دکتر علی داوری]

با اجرای دورکاری های متعدد در نیمه دوم سال جاری و نبود داده های تحقیقی گزارش نظرسنجی دورکاری در ایران، ۵۰ ریسک مرتبط و 16 استراتژی در ۸ حوزه در آذرماه منتشر شد.این گزارش به همت دکتر علی داوری و دکتر مهدی صانعی منتشر شده است و در ادامه مطلب…
ادامه مطلب ...

گزارش ریسک های جهانی و استراتژی های کسب و کار تا سال ۲۰۲۲ [دکتر علی داوری]

در این گزارش ۳۱ ریسک جهانی بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در پنج گروه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناورانه و زیست محیطی بررسی شده اند. در ادامه استراتژی های چهارگانه اجتناب، کاهش، پذیرش و انتقال ریسک معرفی شده اند. پس استراتژی های جامع…
ادامه مطلب ...

ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس کدامند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک‌های تهدیدکننده بازار سرمایه اعلام کرد: در وضعیت کنونی عدم مدیریت صحیح فروش سهام عدالت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جمله مسایلی است که می‌تواند روند معاملات بورس را تحت شعاع…
ادامه مطلب ...

تصمیم‌گیری در بحبوحه بحران‌ها بر اساس عقلانیت مشروط

کارشناسان دخیل در امر مدیریت بحران و سوانح اعتقاد دارند، تصمیم‌گیری در بحبوحه بحران‌ها و در بهترین حالت بر اساس عقلانیت مشروط استوار است اما عقلانیت مشروط به این معنی نیست که منطقی بودن بطور کامل در جریان سوانح ممکن نیست، زیرا بحران موانع…
ادامه مطلب ...