مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

روح الله فیروزی دهقانی

حضور بیش از 500 دانش بنیان رونق الکامپ 1402

معاون علمی رئیس‌جمهوری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه الکامپ را ۵۰۰ شرکت عنوان کرد و اظهار داشت که در این دوره از نمایشگاه شرکت‌های خارجی حضور دارند که دلیل این امر، شکل دادن ارتباطات میان شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی است.