مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

رهبری

رهبری همدلانه در زمان بحران از نظر موسسه McKinsey[میترا محمدزاده]

همانگونه که پژوهش ما نشان داده است، یکی از ضروریات برای رهبران در چنین شرایطی، نشان دادن رهبر ی همدلانه و پرداختن به این تراژدی انسانی به عنوان اولویت نخست است.مطالعات متعددی نشان میدهد در شرایط عادی، رهبران همدل عملکرد بهتر ی دارند و…
ادامه مطلب ...

مدیران نگران کسب و کار ،رهبران نگران کارکنان

در این روزها که ، شرایط سخت اقتصادی-درآمدی کشور ما از یک سو و فضای روانی حاد مقابله با ویروس کرونا از طرف دیگر ، ما را درگیر کرده است ،حالا تصور کنید به شما خبر میدهند که به خاطر وضعیت کسب و کار و افت فعالیت های اقتصادی ، شما تعدیل شده…
ادامه مطلب ...

چگونه با کارمندان خود ارتباط صمیمانه داشته باشیم؟

بارها شنیده‌اید که به عنوان یک مدیر، باید مربی، معلم و رهبر تیم خود باشید. با این حال مقام شما نباید دلیلی برای جدایی و فاصله گرفتن شما و همکارانتان باشد. بلکه باید دقیقاً عکس آن عمل کند. نحوه ارتباط با کارمندان در محیط کار بسیار مهم است؛…
ادامه مطلب ...

همیشه حاضر باشید ، اگر اشتیاق رهبر بودن را دارید

در یک پژوهش که از دو هزار کارمند انجام شده است، نتیجه‌ی به‌دست آمده نشان داد که در میان سی‌و‌سه ویژگی رهبری، از جمله تعیین اهداف قانع‌کننده، توضیح ایده‌ها به‌شکل واضح و پذیرش نسبت به بازخوردها، «توانایی حضور ذهن و تمرکز» از همه ضروری‌تر…
ادامه مطلب ...

مهارت تاب آوری ، ظرفیت گذشتن از دشواری پایدار و ترمیم خویشتن

تابآوري چیست؟(Resiliency) تاب آوري آیا درهنگام طوفان ،درختان را دیده اید، آنگاه که به خود میپیچند و خم می شوند برف ها به روي شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرود می آورند اما به ندرت می شکنند و به…
ادامه مطلب ...