مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

راهنمای فرایند استخدام

کتاب استعدادیابی؛راهنمای فرایند استخدام منتشر شد

کتاب حاضر بخشی از مجموعه دستورالعمل های کاربردی انجمن مدیریت منابع انسانی است که از سال 2004 آغاز و تاکنون در قالب بیش از 20 عنوان برای استفاده متخصصان پر مشغله حوزه منابع انسانی تدوین شده است. این مجموعه یافته های پژوهشی را با نظر متخصصین…
ادامه مطلب ...