مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران

تصمیمات سنجیده و تابو شکنی های پسندیدۀ “قوه قضائیه” فعالان اقتصادی را امیدوار کرده است

حرکت اخیر مسئولین قوه قضائیه در خصوص پروژه "پدیده شاندیز" بسیار شجاعانه و در راستای "منافع ملی" بوده است که باید اینگونه تصمیمات و تابو شکنی ها بیش از پیش در دستور کار این قوه قرار گیرد.
ادامه مطلب ...