مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دکتر نقوی

اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی ، دبیر علمی کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در مصاحبه خبری نسبت به معرفی اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی به بیان توضیحات پرداختند که…
ادامه مطلب ...

لیست کارگاههای همایش «توسعه و تعالی منابع انسانی» دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این همایش با هدف توسعه حرفه گرایی در مدیریت منابع انسانی و تبادل تجربیات موفق میان مدیران با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه ۶ اسفندماه سال جاری در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.
ادامه مطلب ...