مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

درآمد

کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و مسئله جایگزین‌های کم‌خطر

با اعلام خبر کاهش درآمدهای مالیاتی در سال جدید، آن هم در زمانی که در بودجه امسال گستره تور مالیاتی در نهایت ظرفیت پهن شده، اینکه چه روش کم‌خطری می‌تواند در اوضاع حاضر جایگزین این درآمدها شود، به مسئله اصلی تبدیل شده است.