مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دانشگاه علامه طباطبایی

ارابه آذین شده مدیریت منابع انسانی[دکترمیرعلی سید نقوی]

بسیاری معتقدند که مدیریت منابع انسانی ابزاری برای سوء استفاده از کارکنان و سلطه بر آنان است که با ظاهری موجه آراسته شده است.در ورای این آراستگی منظر سود جویی به نفع کارفرما نهفته است.سوال اصلی در این رویکرد این است که چگونه میتوان از…
ادامه مطلب ...

اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی ، دبیر علمی کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در مصاحبه خبری نسبت به معرفی اهداف، ضرورت، برنامه ها و محوریت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی به بیان توضیحات پرداختند که…
ادامه مطلب ...

افزایش بودجه برگزاری کارگاه‌های بین‌المللی در دانشگاه علامه

با موافقت هیات رئیسه و شورای پژوهشی صورت گرفت افزایش بودجه برگزاری کارگاه‌های بین‌المللی در دانشگاه علامه هیات رئیسه و شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی با افزایش بودجه برگزاری کارگاه‌های بین المللی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال موافقت کرد. به…
ادامه مطلب ...