مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دانشگاه جامع علمی کاربردی

کدمدرسی 30 درصد از اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی باطل شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در ارزیابی‌های صورت پذیرفته که البته هنوز تمام نشده است، به طور میانگین 25 تا 30 درصد از مدرسین این دانشگاه صلاحیت‌های لازم را کسب نکردند و کد مدرسی آنها باطل شد. محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع…
ادامه مطلب ...