مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دانشگاههای ایران

برتری دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه بندی جهانی

نتایج نظام‌های رتبه بندی معروف دنیا در حوزه دانشگاههای جهان در سال ۲۰۲۰ حاکی از درخشش دانشگاه‌های ایران در میان سایر رقبا دارد. امری که توجه به آن می‌تواند در برنامه ریزی هر چه بهتر در دانشگاه‌ها، متناسب با نیازهای جامعه و تخصیص منابع مفید واقع شود.