مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز 99 [دکتر علی داوری]

در این گزارش بعد از شناسایی ریسک ها از منابع مختلف، با استفاده از یک پرسشنامه آنلاین اهمیت ریسک ها از کم تا زیاد از دیدگاه پاسخگویان بررسی شد. بعد از تحلیل داده ها پنج ریسک کم اهمیت تر حذف شده و 30ریسک اصلی و درصد اهمیت آنها معرفی شده است.

چهار استراتژی بازگشت کسب و کار در بحران کرونا ؛نسخه چهارم خرداد 99

با گذشت زمان و تغییر سیاست های دولت حضور بیشتر کارکنان در محل کار افزایش یافت و بسیاری از مشاغل با ریسک بالا به تدریج فعالیت خود را شروع کردند. لذا با گذر از مرحله تاب‌آوری که در گزارش های قبلی در خصوص آنها بحث شد، در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که آن…

گزارش پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران[دکتر علی داوری]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده کارآفرینی ، این گزارش شامل پنج استراتژی تاب‌آوری کسب و کار در شرایط بحران است که بعد از دریافت نظرات اصلاحی، محتوای آن به‌روزرسانی شده است.

توصیه‌هایی به کسب و کارها برای کاهش اثرات بحران

شیوع ویروس کرونا منجر به آسیب های جدی به فرآیند عملیات و زنجیره های تامین کسب و کارها شده است و با توجه به ابعاد و پیچیدگی آن و همچنین سرعت بسیار زیاد اتفاقات در فاصله زمانی کوتاه، ارائه مدلی برای ارزیابی اثرات آن را بسیار مشکل می کند.

پرسشنامه شناسایی اقدامات ابتکاری کسب و کارها برای مواجهه با بحران کرونا

کسب و کارها و شرکت ها به دلیل بحران ‌کرونا ممکن است در ماه های آینده با چالش مواجه شوند. بر این اساس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در حال تهیه گزارشی است تا بتواند به کسب و کارها و کارآفرینان برای مقابله با این…