مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

جذب

10 اشتباه نابخشودنی در فرایند جذب و استخدام

بدون شک فرایند جذب و استخدام یکی از اصلی ترین و مهم ترین فرایندهای منابع انسانی است به گونه ای که می توان ادعا کرد تبعات یک استخدام نامناسب نه تنها با هیچ یک از سایر فرایندهای منابع انسانی قابل جبران و اصلاح نبوده بلکه تاثیر منفی نیز بر نتیجه آن ها…