مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

تاب آوری

۳۰راهکار تاب‌آوری در مدیریت بحران کرونا[دکتر علی داوری]

آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد که ۸۱ درصد شاغلان جهان (۷/ ۲ میلیارد از ۳/ ۳ میلیارد نفر) تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند. در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، به علت شیوع کرونا در مجموع ۷/ ۶ درصد ساعت کار کم شده است (با فرض ۴۰ ساعت کاری در هفته)…

گزارش پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران[دکتر علی داوری]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده کارآفرینی ، این گزارش شامل پنج استراتژی تاب‌آوری کسب و کار در شرایط بحران است که بعد از دریافت نظرات اصلاحی، محتوای آن به‌روزرسانی شده است.

مهارت تاب آوری ، ظرفیت گذشتن از دشواری پایدار و ترمیم خویشتن

تابآوري چیست؟(Resiliency) تاب آوري آیا درهنگام طوفان ،درختان را دیده اید، آنگاه که به خود میپیچند و خم می شوند برف ها به روي شاخه هایشان سنگینی می کند تا بدانجا که شاخه هایشان در مقابل زمین سر تعظیم فرود می آورند اما به ندرت می شکنند و به محض فروکش…