مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بلایای طبیعی

تصمیم‌گیری در بحبوحه بحران‌ها بر اساس عقلانیت مشروط

کارشناسان دخیل در امر مدیریت بحران و سوانح اعتقاد دارند، تصمیم‌گیری در بحبوحه بحران‌ها و در بهترین حالت بر اساس عقلانیت مشروط استوار است اما عقلانیت مشروط به این معنی نیست که منطقی بودن بطور کامل در جریان سوانح ممکن نیست، زیرا بحران موانع زیادی بر سر…