مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

برنامه ریزی

روش صحیح برنامه ریزی | چگونه یک برنامه ریزی خوب و موفق داشته باشیم؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب می‌شود فرد موفق‌تری باشیم و بتوانیم به صورت بهتری از زمان خود استفاده کنیم، برنامه‌ریزی است. نحوه برقراری تعادل میان وظایف گوناگون در زندگی کاری چالش‌برانگیز است. همه کارها و وظایف روی‌هم انباشته می‌شوند و در…
ادامه مطلب ...

اقیانوس آبی یا قرمز کدام حوزه را برگزیده اید؟

فرض کنید تمام حوزه های کاری و خدماتی جهان را به دو نوع اقیانوس تشبیه کنیم: یکی اقیانوس آبی، و دومی اقیانوس قرمز. اقیانوس‌های قرمز معرف کلیه ی صنایع و بازار های شناخته شده ی حوزه های کاری و خدماتی هستند که امروزه در جهان وجود دارند. از سوی…
ادامه مطلب ...