مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بازسازی کشور سوریه

نشست آشنایی با فرصت ها و چالش های حضور شرکت های دانش بنیان در بازسازی کشور سوریه

نشست آشنایی با فرصت‌ها و چالش‌های حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بازسازی سوریه ‌ 🔻 سرفصل‌های نشست: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری در راستای توسعه صادرات با تمرکز بر نمایشگاه و هیات تجاری سوریه