مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ایوب اسماعیلی

رسالت منابع انسانی، نزدیک کردن افکار و ایده‌های دو طیف کارمند و کارفرما به یکدیگر است

ایوب اسماعیلی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت و دارای بیش از ۲۰ سال تجربه تخصصی در حوزه منابع انسانی سازمان‌های مختلف که بخش زیادی از آن در حوزه مسئولیت‌ها اجرایی و مشاوره در این فیلد بوده و بیش از ۱۲ سال از این تجربه نیز به موازات صرف…
ادامه مطلب ...

با تقویت این 10 ویژگی ، مزیت رقابتی خود را افزایش دهید [دکتر ایوب اسماعیلی]

همیشه وقتی که صحبت از افرادی متفاوت در محیط‌های کاری است، نام تعدادی از ویژگی ها به میان می‌آید که ریشه و مبنای اصلی برای این تمایزهاست. در دنیای بسیار رقابتی نیروی کار آن هم در شرایط فعلی و با بحران ها و اتفاقات پی در پی، آگاهی از این…
ادامه مطلب ...