مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اینستاگرام

چگونه حرفه ای بفروشیم / برنامه لایو خانم حنطوش زاده در اینستاگرام

چگونه حرفه ای بفروشیم / خانم مریم حنطوش زاده و خانم ریحانه روحانی فارغ از اینکه کورونا باشد یا نه، بهرحال باید بلد باشیم فروشنده خوبی باشیم. و باز هم فارغ از فروش، ما باید بتونیم در متقاعد سازی خوب عمل کنیم. و فارغ از فروش چه محصول یا خدمات شما