مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ایران و عراق

بازار عراق در آستانه از دست رفتن

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: حتی اگر شر تحریم‌ها کم شود تغییر خاصی در وضعیت کنونی تولید و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود چرا که سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها در راستای افزایش رشد و ارتقاء کیفیت تولید ملی نیست.
ادامه مطلب ...