مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

پیام پروفسور الوانی در زمینه ماموریت و اهداف کنفرانس

پیام ویدئویی جناب آقای پروفسور سید مهدی الوانی، رئیس اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، در زمینه ماموریت و اهداف این کنفرانس و لزوم توجه به منابع انسانی شایسته و شایسته گزینی در پرتو کانونهای ارزیابی و توسعه به عنوان…

چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی

نام پنل: چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی اعضای پنل : •دکتر منصور معظمی •دکتر صالح رحیمی •دکتر کوشکی جهرمی •دکتر مولایی •دکتر نصر اصفهانی محور های بحث و تبادل نظر در این‌ پنل : ▪️ساختار نفت ▪️پیچیدگیهای کار در مناطق