مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

آموزش مجازی

آموزش مجازی؛ عبور از مرزهای زمانی و مکانی[گفتگو]

«زهره دهدشتی شاهرخ» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید راه آینده، آموزش مجازی است. بسیاری از کشورهایی که بر اساس آموزش سنتی پایه‌ریزی شده‌اند، به مرور زمان و با توجه به ضروریات به روش آموزش مجازی روی‌خواهندآورد.