یکشنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۸ Sunday, 23 February , 2020
  • حرکت اقتصاد جهانی به سوی کسب و کارهای پلتفرمی است ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

    مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی عنوان کرد:
    حرکت اقتصاد جهانی به سوی کسب و کارهای پلتفرمی است

    مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: انقلاب چهارم صنعتی، در مجموع بر بازار کسب و کار، چهار اثر بنیادین گذاشته است که عبارتند از تاثیر بر خواسته های خریدار؛ تاثیر بر افزایش تولید کالا، تاثیرنوآوری های مشترک و تاثیر برساختارهای سازمانی.

چیزی یافت نشد !