مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

مدیریت کسب و کار

چگونه به کمک استاندارد BABOK ، کسب و کار را از شکست نجات دهید![دکتر محمد احمدزاده]

امروزه کسب و کارهای ایرانی، با مشکلات فراوانی روبرو هستند. کاهش بودجه عمرانی و پروژه ای، تحریم ها، افزایش ریسک های شناخته شده و ناشناخته، رقبای جوان استارت آپی، عدم…