مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

مدیریت کسب و کار

استراتژی های مقابله با کرونا برای کسب و کارها به توصیه گروه مشاورین بوستون[سهیل بنیادی]

ما مجموعه­ ای از اقدامات فوری و سؤالات اساسی را فراهم آورده ­ایم که مدیران باید در حال حاضر، در رابطه با یک امر دشوار، اما ضروری به آن بپردازند: آن امر مهم این است که چگونه باید برای پس از این اتفاقات، برنامه ­ریزی نمود.

چگونه به کمک استاندارد BABOK ، کسب و کار را از شکست نجات دهید![دکتر محمد احمدزاده]

امروزه کسب و کارهای ایرانی، با مشکلات فراوانی روبرو هستند. کاهش بودجه عمرانی و پروژه ای، تحریم ها، افزایش ریسک های شناخته شده و ناشناخته، رقبای جوان استارت آپی، عدم سیستم سازی و تحول دیجیتال در کسب و کارها، تغییرات فراوان محیط کسب و کار، افزایش هزینه…