دوره آنلاین صفر تا صد مدیریت پروژه چابک ؛دکتر محمد احمدزاده
دوره آنلاین صفر تا صد مدیریت پروژه چابک ؛دکتر محمد احمدزاده

دوره های آنلاین مدیریت پروژه چابک ؛دکتر محمد احمدزاده برگزار می گردد .عناوین هر کدام از دوره ها و سرفصل در ادامه تقدیم میگردد

بسته جامع صفر تا صد مدیریت چابک به همراه آمادگی آزمون ACP

آمادگی آزمون ACP به همراه ۶ ماک تست

سیلابس دوره

 • آشنائی با ترمینولوژی چابک
 • بررسی کلید واژه های چابک
 • بررسی غلط نامه چابک
 • آشنائی با نیازمندی ها، مشخصات و نحوه برگزاری آزمون گواهینامه ACP
 • مرور فشرده نکات و تست های تفکر و اصول و متدولوژی های چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های بیانیه چابک (Agile Manifestos)  و اصول ۱۲ گانه چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های متدولوژی ها و تکنیک های کلیدی چابک (Scrum, XP, FDD, DSDM, Crystal, Lean, Kanban, AUP, TDD, ATDD, AM)
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه شناخت اصول و تفکر چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه تحویل خروجی ارزش محور به روش چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه برنامه ریزی تطبیقی در چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه مشارکت ذی نفعان و دست اندرکاران به روش چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه شتاب دهی به عملکرد تیم پروژٰه چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه تشخیص و حل مسایل پروژه ها به روش چابک
 • مرور فشرده نکات و تست های حوزه بهبود مستمر (افراد، محصول و فرایندها)
 • برگزاری ۳ آزمون شبیه سازی شده (Mock Test) در حین دوره و ارائه کارنامه جامع ۳۶۰ درجه
 • برگزاری جلسه رفع اشکال آزمون های Mock Test های حین دوره
 • برگزاری ۳ آزمون شبیه سازی شده (Mock Test) در انتهای دوره و ارائه کارنامه جامع ۳۶۰ درجه

زمان بندی دوره :

لینک ثبت نام از طریق سایت دکتر احمدزاده

درباره مدرس

دکتر محمد احمدزاده

دکتر محمد احمدزاده

 دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران 
مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار
مدیریت چابک و مدیریت پروژه