سایه ،بستر شفاف کمک رسانی برای همه با کمپین “هم سایه هم باشیم” به میدان آمد
سایه ،بستر شفاف کمک رسانی برای همه با کمپین “هم سایه هم باشیم” به میدان آمد

مجموعه(مفهوم) “سایه” یک ایده استارتاپی از تیمی خلاق و دغدغه مند می باشد که با توجه به نیازهای موجود در جامعه و با هدف شفافیت بیشتر در خدمت رسانی و هدفمند کردن کمک ها آغاز به کار نموده است.
رسالت این پلتفرم اتصال توان توانمند به نیاز نیازمند است که بیش از دو سال است در راستای رفع نیاز محرومین و ولی نعمتان جامعه تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

اسـتارتاپ سایه

در این سامانه فرایند بررسی نیازمندی ها و معرفی نیازمندی‌های تایید شده‌ای وجود دارد که فرد توانمند می‌تواند با توجه به توان خود به منظور رفع آن نیازها اقدام نماید و این کمک می‌تواند باتوجه به احتیاج نیازمند در قالب اهدا وسایل مورد نیاز، پرداخت‌های نقدی و استفاده از اعتبار اجتماعی به منظور برگزاری مجازی گلریزون و جمع آوری مایحتاج نیازمند باشد.

اسـتارتاپ سایه

“سایه” پلتفرمی است که می کوشد بعنوان حلقه ارتباطی میان نیازمندان و خیرین عمل کند، به گونه‌ای که سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها می‌توانند بسته به نوع نیازهایی که در صدد تامین منابع برای آن‌ها هستند، نیازهای خانواده‌های تحت پوشش خود را به صورت مستقل و فرد به فرد در دسته بندی‌های مختلف برای هر یک

از افراد خانواده‌ها در سامانه ثبت و پیگیری نمایند. از طرف دیگر افراد توانمند و خیرینی که می‌خواهند در هر کدام از این دسته بندی‌ها کمک کنند بعد از مشاهده و آگاهی از وضعیت نیاز تایید شده، انتخاب کنند کمکشان با کمترین تاخیر واسطه به دست چه کسی برسد.

اسـتارتاپ سایه

«سایه» تحت وب و دارای سایت ، اپلیکیشن و صفحات اجتماعی می‌باشد که در امر شبکه‌سازی خیریه‌ها، اگاهی رسانی، تسهیل‌گری اجتماعی و توانمندسازی مددجویان مراکز خیریه و نیازمندان مناطق محروم کشور فعالیت دارد. وجه تمایز “سایه” با استفاده از ظرفیت خیر عمومی افراد در سطح جامعه موجب تسهیل فرآیند کمک‌رسانی و شفافیت در این فرایند از هر جهت شده است و ظرفیت های بیشماری از خیرین توانمند و نهادهای مردم نهاد و تشکل های خیریه و کمک رسان را شکوفا می سازد.

برای اطلاع بیشتر می توانید به سایت سایه به نشانی www.sayeh.irمراجعه فرمایید