سخنرانی مهندس محجوب در چهارمين مجمع هماهنگی مدیران بخش خصوصی[ویدئو]
سخنرانی مهندس محجوب در چهارمين مجمع هماهنگی مدیران بخش خصوصی[ویدئو]

این مجمع همزمان با آغاز ثبت نام چهارمین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی برای شناسایی و تامین نیروی انسانی در شرایط شیوع کرونا برگزار شد.

چهارمین مجمع هماهنگی بخش خصوصی با محوریت ارزیابی و توانمندسازی سرمایه های انسانی- شنبه ۲۱تیر ماه ساعت ۹ الی ۱۲ مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما ( سالن خواجه نصیر ) با حضور ۴۰۰ نفر (با رعایت فاصله اجتماعی) از مدیران شرکتهای پیشرو و نوآفرین و با سخنرانی مدیران برجسته و برگزرای پنل های مدیران برگزار گردید.

جناب آقای مهندس محجوب رئیس انجمن صنفی منابع انسانی با موضوع مديران منابع انسانی در دوران كرونا ( تاب آوری و پسا كرونا) به ایراد سخنرانی پرداختند که در ادامه تقدیم حضور می گردد