اولين وبينار فصلي مديريت با موضوع تخصصي مديريت ريسك
اولين وبينار فصلي مديريت با موضوع تخصصي مديريت ريسك

اولين وبينار فصلي مديريت با موضوع تخصصي مديريت ريسك با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار می گردد

عناوین وبینار:

♦️ مدیریت چابک ریسک (کسب و کار، پروژه، خدمت و …)
♦️ نگاهی متفاوت به ندیریت ریسک و عدم قطعیت
♦️ مدیریت ریسک در فضای ریسک گریزی و ریسک پذیری

اولين وبينار فصلي مديريت با موضوع تخصصي مديريت ريسك

📅 تاریخ: ۱ تیرماه ۹۹
⏳ تعداد ساعات: ۳ ساعت
⏱ زمان برگزاری: ۱۸ الی ۲۱

٥ تفاوت كليدي این وبینار:

١- ارائه محتواي ناب در حوزه هاي مختلف براي علاقمندان ارتقاي دانش فردي، ارتقاي دانش مديريتي و ارتقاي دانش سازماني

٢- به اشتراك گذاري دانش علمي و تجربه عملي در مجموع ٥٥ ساله تيم آموزش.

٣- محتواي اين دوره تاكنون در جائي ارائه نشده است.

٤- ارائه #گواهينامه شركت در دوره با امضاي اساتيد دوره

٥- ارائه ٣pdu براي دارندگان مدرك PMP جهت ارائه به PMI

اساتید وبینار:

محمد احمدزاده
فریدون فرداد
حسین رادمهر

اطلاعات بيشتر:٠٩١٢٦٣٠٠٢٨٢

ثبت نام در وب سايت دكترمحمداحمدزاده