سری وبینارهای فروردین ۹۹ / بحران را دور بزنید
سری وبینارهای فروردین ۹۹ / بحران را دور بزنید

ماهان در راستای رسالت آموزشی خود و در پاسخ به مسئولیت اجتماعیش، میخواهد این چالش به وجود آمده را به مجالی برای آگاهی بخشی تبدیل کند. این فرصت پیش آمده را با مجموعه وبینارهای آموزشی مدیریتی ماهان همراه باشید.

روزهای آغازین سال را در شرایطی می گذرانیم که تعطیلی کسب و کارها از سویی و بی اطلاعی از آنچه پیش رو است همه را نگران کرده. ریشه بسیاری از ترس‌ها و نگرانی ها در عدم آگاهی است. اینکه ندانیم چه در انتظار ما است و چه باید بکنیم؟ 

ماهان در راستای رسالت آموزشی خود و در پاسخ به مسئولیت اجتماعیش ، میخواهد این چالش به وجود آمده را به مجالی برای آگاهی بخشی تبدیل کند. این فرصت پیش آمده را با مجموعه وبینارهای آموزشی مدیریتی ماهان همراه باشید.

موضوع وبیناراساتیدروز
داده کاوی دکتر حجتیبرگزار شد
بازاریابی شبکه های اجتماعیاستاد تاروردی زاده برگزار شد
تغییر دیجیتالاستاد نثاری 7 فروردینساعت ۱۶
استعدادیابی شغلیاستاد صبور 10 فروردین ساعت ۱۶
زبان بدناستاد حسینیان  12 فروردینساعت ۱۶
پرسنال برندینگاستاد مهدوی۱۴ فروردین ساعت ۱۶
نورومارکتینگدکتر صدر  17 فروردینساعت ۱۶
تکنیک های جذب،حفظ و فروش به مشتری در دوران رکوددکتر مجیدی 19 فروردین ساعت ۱۶
مارکتینگ ۳۶۰ درجهدکتر نظری مهرابی  21 فروردینساعت ۱۶
چالش های منابع انسانی در شرایط بحراناستاد فرحزادی  24 فروردین ساعت ۱۶
کانون ارزیابی و توسعه مدیراندکتر باغبان 26 فروردین ساعت ۱۶
کلیدهای طلایی جذب و استخدامدکتر عیسی خانی 28 فروردین ساعت ۱۶

ثبت نام