سخنرانی آنلاین  جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی
سخنرانی آنلاین  جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی

جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر علمی اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی آنلاین در زمینه های زیر خواهند داشت :

با سلام و ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید و آرزوی سلامتی برای همه اعضای محترم گروه، به استحضار می رساند امشب ساعت ۱۰ (۲۲)؛ جناب آقای دکتر میر علی سید نقوی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر علمی اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنرانی آنلاین در زمینه های زیر خواهند داشت :

جمعبندی فعالیتهای آموزشی آنلاین گروه توسعه و تعالی؛

حوزه های علمی و پژوهشی مورد بحث در گروه؛

برخی مقالات علمی معتبر به اشتراک گذارده شده در گروه توسط اساتید، مدیران و دانشجویان محترم در ماههای اخیر فعالیت این گروه؛

و توصیه های پژوهشی و علمی برای سال جدید؛

از اعضای محترم گروه درخواست می شود ضمن شرکت در این سخنرانی آنلاین، از ارسال پستهای دیگر در این زمان خودداری نموده و نظرات و پیشنهادات احتمالی خود را پس از اتمام سخنرانی ایشان مطرح نمایند.

به گروه توسعه و تعالی مدیریت منابع انسانی، بپیوندید :

@atuhrm
🌐http://Shrm.atu.ac.ir