چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی
چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی

نام پنل: چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی اعضای پنل : •دکتر منصور معظمی •دکتر صالح رحیمی •دکتر کوشکی جهرمی •دکتر مولایی •دکتر نصر اصفهانی محور های بحث و تبادل نظر در این‌ پنل : ▪️ساختار نفت ▪️پیچیدگیهای کار در مناطق عملیاتی ▪️چالشهای مدیریت منابع انسانی نفت ▪️نفت و انقلاب صنعتی چهارم 📌برای ثبت […]

نام پنل: چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی

اعضای پنل :

•دکتر منصور معظمی
•دکتر صالح رحیمی
•دکتر کوشکی جهرمی
•دکتر مولایی
•دکتر نصر اصفهانی

محور های بحث و تبادل نظر در این‌ پنل :

▪️ساختار نفت
▪️پیچیدگیهای کار در مناطق عملیاتی
▪️چالشهای مدیریت منابع انسانی نفت
▪️نفت و انقلاب صنعتی چهارم

📌برای ثبت نام و شرکت در این پنل از لینک دسترسی سریع زیر استفاده نمایید:

لینک ثبت نام