روندهای فرهنگ سازمانی در سال ۲۰۲۰
روندهای فرهنگ سازمانی در سال ۲۰۲۰

هر سازمانی فرهنگ سازمانی خودش را دارد که نشان دهنده ویژگی های عملکردی و ارزش های پذیرفته شده آن سازمان در تحقق اهدافش می باشد .یک فرهنگ صحیح و مثبت هدایت کننده افراد به سمت موفقیت می باشد و اگر سازمان فرهنگ مثبتی نداشته باشد در دراز مدت باعث ایجاد زیان های بزرگی خواهد شد

هر سازمانی فرهنگ سازمانی خودش را دارد که نشان دهنده ویژگی های عملکردی و ارزش های پذیرفته شده آن سازمان در تحقق اهدافش می باشد .یک فرهنگ صحیح و مثبت هدایت کننده افراد به سمت موفقیت می باشد و اگر سازمان فرهنگ مثبتی نداشته باشد در دراز مدت باعث ایجاد زیان های بزرگی خواهد شد

در این مقاله به روند های فرهنگ سازمانی که در سال ۲۰۲۰ پرداخته می شود

۱- در اولویت قرار گرفتن اشتیاق شغلی کارکنان

به نظر می رسد در سال جدید بزرگترین چالش ایجاد اشتیاق شغلی در کارکنان است. باید بپذیریم دلایلی که قبلا باعث اشتیاق شغلی افراد می شدند، امروز جواب نمی دهند. بنابراین بهتر است روی برنامه های کوتاه مدت هوشمندانه انگیزشی تمرکز شود. برنامه هایی مثل بازخورد دادن، برنامه های آموزشی و افزایش ازادی عمل کارکنان

۲- برنامه های منعطف

کارفرمایان امروز می دانند که ساعات کار طولانی و غیرمنعطف منجر به فرسودگی شغلی و کاهش بهره وری می شود. لذا در سال ۲۰۲۰ باید با برنامه های منعطف به کارکنان خود فضایی بدهند تا مشتاقانه کار کنند. تحقیقات نشان می دهد ۸۰% کارکنان ترجیح می دهند ساعات کار منعطف داشته باشند اگر عواقبی برای آنها نداشته باشد.

۳- مزایا

تعریف بسته های مزایای شغلی باید بسیار هوشمندانه باشد. مثلا نسل هزاره سوم به دنبال فرهنگ های سازمانی هستند که از مزیت رشد مستمر برخوردار باشند.

۴- تاکید روی امنیت روانی

پروفوسور ادمونسون در سال ۱۹۹۹ امنیت روانی را داشتن احساس راحتی در بیان نظرات، بروز اشتباهات بدون احساس شرمندگی تعریف کرد. این امر منجر به بهبود عملکرد نیز می شود.

۵- مایندفولنس در محیط کار

مایندفولنس یعنی پذیرش و درک احساسات، افکار و بدن خود بدون هرگونه قضاوتی. که این موضوع در ۲۰۲۰ در سازمانها بسیار ضروری است. بنابراین برنامه های مدیتیشن در سازمان پیشنهاد می گردد.

۶- برابری در محیط کار

هرچه بی عدالتی بیشتر باشد قطعا ترک کار هم بیشتر خواهد شد. تلاش برای درک تفاوت های فردی، جنسیتی، قومیتی، عقیدتی و …می تواند یک فرهنگ غنی برای شما ایجاد کند.

۷- تجارب کارکنان

سازمانها فقط نباید به مارکتینگ و تولید و فروش توجه کنند. بلکه باید به مهم ترین سرمایه خود نیز توجه ویژه ای داشته باشند. این امر می تواند در ایجاد فضایی برای کسب یک تجربه دلپذیر از محیط کار برای کارکنان محقق شود.

۸- تمرکز روی توسعه

از آنجاییکه میلینیال ها یا نسل هزاره سوم آینده سازمان شما هستند و آنها بشدت مشتاق محیط هایی برای یادگیری و توسعه اند. باید در فرهنگ سازمانی خود یک مسیر توسعه و فضایی برای رشد فراهم نمایید.

مریم حنطوش زاده

مدرس و مشاور منابع انسانی
مدرس و مشاور کوچینگ

لینک وب سایت