تور بازدید از خط تولید مراکز صنعتی معتبر
تور بازدید از خط تولید مراکز صنعتی معتبر

هدف برگزاری این تورها آشنایی بازدید كنندگان با توانمندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی، ایجاد ارتباط بین صنایع، نهادینه كردن فرهنگ كار و تولید، احیای كارورزی و تبادل تجربیات و كمك به تامین زنجیره های تولید از اهداف برپایی این تورها به شمار می رود.

شرکت بهین ایده از علاقمندان به بازدید از مرکز صنعتی حاشیه پایتخت دعوت به مشارکت در تورهای صنعتی می نماید

هدف از برگزاری این تورها افزایش اطلاعات دانشجویان ، علاقمندان و فعالان صنعتی . ایجاد ارتباطات سازنده در جهت اخذ مشاوره و راهنمایی از پیشکسوتان و متخصصان صنایع داخلی میباشد

تورهای صنعتی