سخنرانی پدر علم آینده نگری ایران در نشست دیماه باشگاه مدیران ایران
سخنرانی پدر علم آینده نگری ایران در نشست دیماه باشگاه مدیران ایران

دکتر سعید خزایی ریس انجمن آِینده نگری ایران موضوع گفتگوی این نشست باشگاه مدیران ایران ، مدیریت تصمیم در محیط های آشوبناک است و بحث برای تمام مدیران ایرانی و فعالان اقتصادی که می خواهند تصمیم های سنجیده تری در فضای پر آشوب موجود می تواند بسیار مفید و جذاب باشد

به گزارش وب سایت باشگاه مدیران ایران نشست ماهانه این باشگاه روز  یکشنبه ۲۹ دی  ماه ۹۸ ، ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ برگزار خواهد گردید برنامه های این نشست طبق روال بر این اساس خواهد بود

برنامه ی اولین نشست سال ۲۰۲۰ باشگاه مدیران ایران

–  شبکه سازی اولیه  
– ارائه دکتر سعید خزایی در زمینه مدیریت تصمیم گیری در محیط آشوبناک
– بحث و گفتگو و تبادل نظر پیرامون موضوع جلسه 
– ارتباط با سایر مدیران و شبکه سازی 
– ضیافت شام 

برای کسب اطلاعات بیشتر با سایت باشگاه مدیران ایران مراجعه فرمائید

لینک سایت