کتاب بازاریابی غیرانتفاعی برای موسسات خیریه و مردم نهاد
کتاب بازاریابی غیرانتفاعی برای موسسات خیریه و مردم نهاد

این کتاب به شکل ویژه ای می تواند توسط مدیران و کارکنان موسسات خیریه و مردم نهاد، پژوهشگران و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت و مدیران بخش های دولتی تصمیم گیر و اثرگذار بر حوزه مبارزه با فقر و تامین رفاه اجتماعی به کار گرفته شود.

دغدغه و هدف اصلی کتاب که برگرفته از کتاب (فرار از تله‌ی فقر) نوشته‌ی نانسی لی و فیلیپ کاتلر می‌باشد، مبارزه با فقر و آسیبهای اجتماعی است. اعتقاد مؤلفان آن است که فقر ابعاد متفاوتی دارد و متن حاضر می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه برای مبارزه با آن باشد.

جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ به سه محقق اعطا شد که تحقیقاتشان را در زمینه مبارزه با فقر در جهان موثر بوده است .مایکل کرمر،خانم استرادفلو و آبهیجت بانرجی. کرمر از دانشگاه هاروارد و دو محقق دیگر از دانشگاه ام آی تی بودند.

همین خبر به تنهایی اهمیت موضوع فقر را در جهان معاصر امروز نشان می دهد. شوربختانه فقر دور باطلی پدید می آورد یعنی فقر تا چندین نسل در میان فقرا و فرزندانشان پایدار می ماند.

پرسش اصلی کتاب بازاریابی غیرانتفاعی برای موسسات خیریه و مردم نهاد اینست که آیا بازاریابی راه حلی برای مبارزه با فقر و کاهش آن در جوامع و کشورها دارد؟ که پاسخ آن در این کتاب مثبت است.

به علاوه تصریح می کند که معمولا جامعه با مسائل مختلفی روبه رو است که نه دولت و نه سازمانهای انتفاعی خصوصی به آن ها رسیدگی نمی کنند. این خلا به بهترین شکل از طریق سازمانهای غیرانتفاعی پر می شود. کتاب از آغاز تا پایان مجموعه ی متنوعی از تعاریف بازاریابی غیرانتفاعی را ارائه کرده است.

ریشه های آن را جستجو کرده، جایگاه آن را در اقتصاد جامعه شناسی و… معرفی کرده و از همه مهم تر آنکه به قدرت و توان بازاریابی غیرانتفاعی پی می بریم که برای کاهش فقر می تواند نقش فوق العاده ای ایفا کند بخش های پایانی کتاب پر است از مثال های عینی بازاریابی غیرانتفاعی در کشورهای مختلف با موضوعات مختلفی که هریک در پدیدآیی فقر نقش پر رنگی دارند.

به علاوه اقداماتی را معرفی می کند که کشورها توانستند مبتنی بر بازاریابی غیرانتفاعی به موفقیت های قابل توجه برسند. بازاریابی غیرانتفاعی هم در جهان و هم در ایران کمتر شناخته شده است. گو آنکه در سالهای اخیر، این توجه در حال افزایش است. در بررسی کلان عقب ماندگی بخش غیرانتفاعی در بازاریابی را می توان ناشی از جذابیت علمی درآمدی پایین برای پژوهشگران ومشاوران بازاریابی باشد.

این کتاب به شکل ویژه ای می تواند توسط مدیران و کارکنان موسسات خیریه و مردم نهاد، پژوهشگران و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت و مدیران بخش های دولتی تصمیم گیر و اثرگذار بر حوزه مبارزه با فقر و تامین رفاه اجتماعی به کار گرفته شود.

از طرفی کتاب در دو حوزه‌ی قابل بررسی و ارائه است؛ یکی در حوزه‌ی خرد که به پژوهشگران و مدیران نهادهای غیرانتفاعی راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه می‌دهد، و دوم در حوزه‌ی کلان که راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی برای رهایی از فقر ارائه می‌دهد.

مخاطبین کتاب می‌توانند به شکل ویژه افراد زیر باشند:
•    مدیران و کارکنان موسسات خیریه و مردم‌نهاد.
•    پژوهشگران و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت.
•    مدیران بخشهای دولتی تصمیم‌گیر و اثرگذار بر حوزه‌ی مبارزه با فقر و تأمین رفاه اجتماعی مثل (تأمین اجتماعی، کمیته‌ی امداد، بهزیستی و…)

مؤلفان: محسن سیفی ـ ریحانه السادات طبائیان ـ داریوش هادی مقدم جونقانی ـ حمیدرضا ابوطالبی
تعداد صفحات: ۳۴۰ صفحه
نوبت چاپ: اول
سال نشر: ۱۳۹۸
قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

خرید از سایت انتشارات بازاریابی