سوار ابرها،رویدادی سالانه در حوزه‌ی فناوری ابری
سوار ابرها،رویدادی سالانه در حوزه‌ی فناوری ابری

سوار ابرها رویدادی سالانه در حوزه‌ی فناوری ابری است، برای آنانی که رویاهای بزرگ دارند، برای کسانی‌که دنیا را جور دیگری می‌بینند و فناوری را برای رسیدن به صلح به‌کار می‌گیرند.

توضیحات

سوار ابرها رویدادی سالانه در حوزه‌ی فناوری ابری است، برای آنانی که رویاهای بزرگ دارند، برای کسانی‌که دنیا را جور دیگری می‌بینند و فناوری را برای رسیدن به صلح به‌کار می‌گیرند.

ابر آروان در سوار ابرها ۹۸، در کنار اشتراک دستاوردهای محصولی و دانش به‌روز حوزه‌ی ابری، از سکوی آرزوهای بلندپروازانه خواهد گفت و فرهنگی که پشتوانه‌ی تمام این آرزوهاست.

از شما دعوت می‌کنیم در این رویداد کنار ما باشید.

ثبت نام از طریق ایوند

سوار ابرها