مسخره کردن حاکمان تروریست آمریکا توسط «مایکل مور»
مسخره کردن حاکمان تروریست آمریکا توسط «مایکل مور»

مستندساز آمریکایی در صفحه شخصی خود طعنه‌ای به سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ملت ایران زد.

مستندسازی آمریکایی که از مخالفان سیاست‌های آمریکا در خصوص مسائل بین‌المللی است، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به سیاست‌های آمریکا را به سخره گرفت.

وی این پست را ساعاتی پیش منتشر کرده است. او با ترسیم پرچم‌ پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران به طعنه آمریکا را حامی جنگ علیه ملت ایران نشان داده است.

مور در این باره نوشت:

«ایران به دنبال جنگ است! ببینید چقدر کشورش را نزدیک پایگاه‌های نظامی ما قرار داده است!»

پایگاه‌های نظامی آمریکا

منبع : تسنیم