عضویت پدرام سلطانی در شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی
عضویت پدرام سلطانی در شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی

پدرام سلطانی موفق شد برای دومین دوره به عنوان عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF)، انتخاب شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش که پیش از این دو دوره نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود، موفق شد برای دومین دوره به عنوان عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF)، انتخاب شود.

پدرام سلطانی

این برای نخستین بار است که نماینده ایران موفق شده است برای دو دوره متوالی در جمع اعضای شورای عمومی این فدراسیون باشد. این انتخاب در دورانی که تحریم‌های سخت علیه ایران اعمال شده است، اهمیت فراوانی دارد.

پدرام سلطانی سه سال قبل در انتخابات شورای عمومی فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان (WCF)، به مدت ۳ سال به عضویت این شورا در آمد و با مشخص شدن نتایج انتخابات جدید، او برای سه سال دیگر نماینده ایران در این شورا خواهد بود.

فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان به عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در سال ۱۹۵۱ با هدف یکپارچه‌سازی تصمیمات در سطوح اقتصاد بین‌الملل تشکیل شد. این فدراسیون نهادی غیرسیاسی است که اعضای آن از میان فعالان اقتصادی بین‌المللی در بخش‌های بازرگانی و صنعت برگزیده می‌شوند. ۵ هزار اتاق بازرگانی، اتاق مشترک، تشکل و انجمن اقتصادی و بازرگانی از ۱۳۰ کشور جهان عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی هستند.

شورای عمومی فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان ۲۰ کرسی دارد. پیش از این پدرام سلطانی در مورد اهمیت عضویت در آن با پایگاه خبری اتاق ایران گفت‌وگو کرده بود که اینجا قابل مشاهده است.

منبع خبر : اتاق بازرگانی