مانور رهبري ، تور آموزشي کاربردی، کارگاهی و عملیاتی
مانور رهبري ، تور آموزشي کاربردی، کارگاهی و عملیاتی

یک کارگاه آموزشی فوق العاده در مجموعه ورزشی دانیال، برای آنها که میخواهند به صورت کاربردی، کارگاهی و عملیاتی، مباحث مربوط به رهبری را تجربه و لمس کنند .

اهداف مهم تور آموزشی:

 •  ایجاد آمادگی برای نقش های آینده
 •  پر کردن مجدد شکاف های مهارتی کلیدی
 •  اجرای برنامه های آموزش و توسعه مبتنی بر شایستگی برای مدیران در سطوح عملیاتی، میانی و عالی

مخاطبان:

 •  مدیران و کارآفرینان
 •  مدیران پروژه
 •  کارشناسان تصمیم ساز
 •  همه کسانی که تصمیم به رهبری بهتر دارند.
 •  و هر کسی که این متن را می خواند ، که یعنی اهل تفکر و برنامه ریزی است و رشد علمی ، برایش اهمیت دارد .

زمان:

پنجشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۸ 

مکان:

خیابان شهید سباری (آجودانیه قدیم)، انتهای کوچه سیزدهم شرقی، مجموعه ورزشی میثاق، مجموعه ورزشی تفریحی دانیال

"مانور رهبري" تور آموزشي کاربردی، کارگاهی و عملیاتی

هزینه(سرمایه گذاری) توسعه:

هزینه با احتساب خدمات آموزشی(۱روز کارگاه آموزشی + ارزیابی  مهارت هاي رهبري LPI + ارائه گزارش بازخورد+ تهیه IDP) و خدمات صبحانه و  نهار  + 2 ساعت بازي پينت بال رهبري می باشد. قیمت در سایت ایوند درج شده است. تور آموزشی و کارگاه چالش رهبری سازمانی – مجموعه ورزشی دانیال

  بزرگترين چالش فراروي رهبران کسب و کار، گام برداشتن به جلو از طرف همه سطوح سازماني و نيز کسب مزيت از فرصت هايي فراروي تمام حوزه هاي کسب و کار است.

در نتيجه، توسعه شايستگي هاي مديريتي همه سطوح رهبري يک الزام استراتژيک است. در چنين شرايطي بسياري از شرکت ها و سازمان ها با هدف ارزيابي و توسعه نظام مند قابليت رهبري در سازمان و نيز آمادگي مديران سطوح مختلف ، برنامه هايي توسعه مديران/ رهبران را طراحي و به اجرا در آورده اند.

اهداف مهم تور آموزشی:

 •        ايجاد آمادگي براي نقش هاي آينده
 •        پر کردن مجدد شکاف هاي مهارتي کليدي
 •        اجراي برنامه هاي آموزش و توسعه مبتني بر شايستگي براي مديران در سطوح عملياتي، مياني و عالي

نتايج اين برنامه:

در نتيجه مشارکت فعالانه شما در اين برنامه، قادر خواهيد شد:

 • ۱-      با پنج رويه رهبري الگو که توسط تحقيقات کوزس و پوسنر در طي بيست سال تحقيق شناسايي شده اند، آشنا شويد.
 • ۲-      با شيوه کاربرد پنج شايستگي متمايز براي رهبري تان در سازمان آشنا شويد.
 • ۳-      شناسايي نقاط قوت و قابل بهبود، مبتني بر بازخورد معتبر از ال.پي.آي
 • ۴-      انتخاب اقداماتي که مي خواهيد توانايي رهبري شما را افزايش دهد.
 • ۵-      تعهد به چند اقدام که در طي يک ماه بعد تبديل به رهبري بهتر شويد. 
 • ۶-      بررسي دروس آموخته درباره تجربيات شما در محيط کار شرکت.

در برنامه چالش رهبري درباره سؤالاتي از قبيل موارد زير بحث خواهد شد: 

 • ۱-      ارزش هايي که بايد اعمالم را به عنوان يک رهبر راهنمايي کنند چه هستند؟
 • ۲-      چگونه به بهترين وجه الگويي براي ديگران شوم؟
 • ۳-      چگونه در شرايط بسيار غير قابل پيش بيني چشم انداز آينده را ترسيم کنم؟
 • ۴-      چگونه توانايي ام را براي ترغيب ديگران نسبت به يک هدف مشترک بهبود دهم؟
 • ۵-      چگونه محيطي ايجاد کنم که نوآوري و خطر پذيري را تشويق کند؟
 • ۶-      چگونه تيمي منسجم و با روحيه تشکيل دهم؟
 • ۷-      چگونه قدرت و اطلاعات را تسهيم کنم، ضمن اين که پاسخگويي حفظ شود؟
 • ۸-      چگونه شادي بيشتر و جشن گرفتن را در تلاش هايمان قرار دهيم؟
 • ۹-      منبع اعتماد به نفس مورد نياز براي هدايت ديگران چيست؟

۱۰-     چگونه بهبود توانايي رهبري ام را شروع کنم؟یک تور آموزشی فوق العاده در محموعه ورزشی دانیال، برای آنها که می خواهند بصورت کاربردی، کارگاهی و عملیاتی، مباحث مربوط به رهبری را تجربه و لمس کنند .

تسهیل گر و مربی رویداد

سید محمد اعظمی نژاد

رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مدیریت ایران(از سال ۹۳ تا کنون)