نمایشگاه تلکام ۹۸  در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد
نمایشگاه تلکام ۹۸  در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد

نمایشگاه تلکام که مخصوص صنعت مخابرات می باشد هر ساله در شروع فصل پاییز و روزهای اول مهر ماه برگزار می شود.

ساعت بازدید نمایشگاه تلکام در سال ۱۳۹۸ تغییر یافته و از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ برای عموم بازدید کنندگان قابل مراجعه می باشد.

نمایشگاه تله کام ۹۸

از تاریخ۸ / ۷ / ۹۸ تا تاریخ ۱۱ / ۷ / ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های تهران می شود . این ۲۰مین نمایشگاه تلکام می باشد.

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

زمان بازدید: ۹ الی ۱۷

سالن های تحت پوشش:

سالنهای ۵, ۶, ۷, ۸-۹, ۱۰-۱۱, ۱۲-۱۳, ۱۴-۱۵, سری۲۵, ۲۷

وب سایت:
irantelecomfair.com

در صورت نيــــــــــاز به کسب اطلاعات بيشتر  از طريق شماره تلفنها و يا فاكس با ستاد برگزاری نمايشگاه بشرح زير تماس حاصل فرمائید

تلفـن(بخش اداري-ثبت نام) : ۸۸۰۵۹۴۵۷ – ۸۸۰۵۹۴۵۸ – ۸۸۰۵۹۴۵۹  

فـاكس:  ۸۸۰۴۴۸۱۷

پست الکترونيک palarsamaneh@gmail.com

البته غرفه داران از سایت ۸ در نمایشگاه تلکام حاضر می باشد و درب نمایشگاه از ساعت ۹ صبح باز می باشد اما برای مراجعه به سالن ها باید تا ساعت ۹ منتظر بمانید.