بحران نیروی کار سال ۲۰۳۰
بحران نیروی کار سال ۲۰۳۰

تکنولوژی جای بسیاری از شغل ها را خواهد گرفت نه تنها در بخش تولید بلکه کارمندان اداری هم درخطر خواهند بود و امکان دارد جایشان را به رباتها بدهند هوش مصنوعی, دیتا های عظیم و ماشینی شدن پس, سوال اصلی این نیست که آیا اینکار میشود یا نه بلکه اینست که چه وقت, به چه سرعت و به چه اندازه؟ به عبارت […]

تکنولوژی جای بسیاری از شغل ها را خواهد گرفت نه تنها در بخش تولید بلکه کارمندان اداری هم درخطر خواهند بود و امکان دارد جایشان را به رباتها بدهند هوش مصنوعی, دیتا های عظیم و ماشینی شدن پس, سوال اصلی این نیست که آیا اینکار میشود یا نه بلکه اینست که چه وقت, به چه سرعت و به چه اندازه؟ به عبارت دیگر آیا تکنولوژی مشکل نیروی کار را رفع خواهد کرد؟ بله یا خیر جواب کمی از ” بستگی دارد” هم پیچیده تر است. 

سخنرانی راینر استراک دز این لینک تماشا کنید

حتما بخوانید   آنالیز بودجه سال 1399 + اینفوگرافیک