جذب نماینده فروش و استقرار راهکاران ابری همکاران سیستم
جذب نماینده فروش و استقرار راهکاران ابری همکاران سیستم
همکاران سیستم با بهره‌ گیری از مشارکت اثربخش شرکت‌های باتجربه و متخصص به عنوان نمایندگان فروش و استقرار، محصولراهکاران ابری را به بخش جدیدی از بازار معرفی می‌کند.

همکاران سیستم با بهره‌ گیری از مشارکت اثربخش شرکت‌های باتجربه و متخصص به عنوان نمایندگان فروش و استقرار، محصولراهکاران ابری را به بخش جدیدی از بازار معرفی می‌کند.

نمایندگان فروش و استقرار راهکاران ابری، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات مالی، مشاوره مدیریت یا فناوری اطلاعات هستند که با برخورداری از ارتباطات گسترده‌ در بازار، مسئولیت پیشبرد فروش و پیاده‌سازی راهکاران ابری را بر اساس استانداردهای کیفی شرکت، برعهده دارند.

شرایط اخذ نمایندگی فروش و استقرار

شرایط اخذ نمایندگی فروش و استقرار

  • کسب‌و‌کار مرتبط با خدمات مالی، مشاوره مدیریت، فناوری اطلاعات یا دیگر صنایع وابسته
  • برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب
  • حسن شهرت شرکت و سهام‌داران
  • داشتن ارتباطات گسترده در بازار کسب‌وکارهای متوسط
  • پذیرش شرایط آئین‌نامه نماینده فروش و استقرار
مزیت­‌های نمایندگی فروش و استقرار

مزیت­‌های نمایندگی فروش و استقرار

  • به عنوان شریک تجاری همکاران سیستم، کسب‌وکار خود را توسعه می‌دهید.
  • با حضور در دوره‌های آموزشی، با محصولات و خدمات همکاران سیستم آشنا می‌شوید.
  • مجوز رسمی نمایندگی فروش و استقرار راهکاران ابری را دریافت خواهید کرد.
  • به عنوان نماینده رسمی راهکاران ابری از طرف همکاران سیستم معرفی خواهید شد.

ثبت درخواست نمایندگی از طریق سایت همکاران سیستم