پتی مک کرد توضیح می دهد ۸درس برای تبدیل محل کار به محلی دوست داشتنی برای کار
واقعاً همیشه می‌خواستم که در منابع انسانی یک حرفه‌ای شوم، می‌خواستم تا بتوانم به زبان مدیریت صحبت کنم.
و می‌دانی بعد از اینهمه وقت چه فهمیدم؟ که هیچ کدامش مهم نیست. این‌ همه چیزی که ما «بهترین الگو‌ها» می‌نامیم اصلاً الگو‌ی بهتری نیستند.

پتی مک کرد توضیح می دهد ۸درس برای تبدیل محل کار به محلی دوست داشتنی برای کار

پتی مک کرد توضیح می دهد ۸درس برای تبدیل محل کار به محلی دوست داشتنی برای کار

۸درس برای تبدیل محل کار به محلی دوست داشتنی برای کار

پتی مک کرد توضیح می دهد ۸درس برای تبدیل محل کار به محلی دوست داشتنی برای کار

اصطلاحات منابع انسانی دیوانه کننده‌اند. این همه اختصار‌های مسخره داریم. که چیز‌های را تعریف می‌کنند که هیچکس نمی‌فهمد: OKR و PIP.

معتقدم می‌توانیم کارمان را تنها با صحبت کردن مثل آدم‌های معمولی هم اداره کنیم. شاید حتی بیشتر هم انجام دهیم.

واقعاً همیشه می‌خواستم که در منابع انسانی یک حرفه‌ای شوم، می‌خواستم تا بتوانم به زبان مدیریت صحبت کنم.

و می‌دانی بعد از اینهمه وقت چه فهمیدم؟ که هیچ کدامش مهم نیست. این‌ همه چیزی که ما «بهترین الگو‌ها» می‌نامیم اصلاً الگو‌ی بهتری نیستند.

از کجا می‌دانیم که بهترین‌اند؟ مگر اندازه‌شان می‌گیریم؟

در واقع، فهمیدم که معمولا «بهترین الگو‌» یعنی کپی کردن کار‌های دیگران. دنیای ما دائما در حال تغییر و تحول است. چند مثال برایتان می‌آورم که در تطبیق کمک کند

ویدیو این سخنرانی ۵ دقیقه ای را در گالری فیلم ببینید

  • منبع خبر : TED.COM