«سرونو» از شرکای تجاری همکاران سیستم در بخش یکپارچه‌‌سازی سیستم‌ها است

شرکت سَرونو؛ ارائه‌دهنده‌ی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری، محصول خود با نام SarvCRM را با راهکاران همکاران سیستم یکپارچه کرد.


«سرونو» از شرکای تجاری همکاران سیستم در بخش یکپارچه‌‌سازی سیستم‌ها است


با اتصال SarvCRM به «راهکاران»، آن دسته از کسب‌وکارهایی که از هردو راهکار بهره می‌برند، از مزیت‌های یکپارچگی آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

یکپارچگی ERP راهکاران و SarvCRM ، در بخش‌هایی مانند ارتباطات و مذاکرات فروش با مشتریان، برنامه‌ریزی فعالیت‌های فروش، گزارش‌های دقیق از چرخه‌ی ارتباط با مشتری تا فروش و … برای مشتریان هردو راهکار ارزش‌آفرین است.


گفتنی است «سرونو» از شرکای تجاری همکاران سیستم در بخش یکپارچه‌‌سازی سیستم‌ها است.

  • منبع خبر : https://www.systemgroup.net/news/------sarvcrm-/