در نتیجه‌ی فعالیت‌های این تیم، هم‌اکنون تعداد مشتریان راهکاران ابری به بیش از ۱۴۰ شرکت در بازار کسب‌وکارهای متوسط رسیده است.

«راهکاران ابری» دستاورد همکاران سیستم؛ یک راهکار نرم‌افزاری ویژه‌ی کسب‌وکارهای متوسط و بر بستر رایانش ابری است

از زمان عرضه‌ی این راهکار به بازار، همکاران سیستم ابتدا رویکرد بازارسازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان را درخصوص تکنولوژی رایانش‌ ابری و مزیت‌های آن پیش گرفت.

پس از آن در سال ۹۶ یک تیم متمرکز برای پیشبرد فروش این راهکار که یکی از اهداف استراتژیک شرکت به شمار می‌رود، تشکیل داد.

استقبال از راهکار

در نتیجه‌ی فعالیت‌های این تیم، هم‌اکنون تعداد مشتریان راهکاران ابری به بیش از ۱۴۰ شرکت در بازار کسب‌وکارهای متوسط رسیده است.

همکاران سیستم در این مدت موفق شده‌ است با برقراری و حفظ ارتباط نزدیک با مشتریان و نظارت‌های دقیق و مستمر در فازهای استقرار و پشتیبانی، تجربه‌های موفقی را در بین کسب‌وکارهای این بخش از بازار ایجاد کند.

با توجه به تجربه‌ی همکاران سیستم و پتانسیل موجود در بازار، هدف‌گذاری‌های سال جاری همکاران سیستم در مورد راهکاران ابری، بر افزایش سهم بازار و ایجاد مشتریان موفق متمرکز خواهد بود.

تیم متمرکز راهکاران ابری نیز رضایت همه مشتریان این محصول را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است.

  • منبع خبر : https://www.systemgroup.net/news/------/