فروش ارزش افزا کتابی برای تحول در فروش
فروش ارزش افزا کتابی برای تحول در فروش

اگر فروشنده تازه‌کار هستی و می‌خوای سریع رشد کنی

نویسنده:تام ریلیمترجم:دکتر احمد روستا ، محمود فخیم ابوالفتحی ، دکتر نیما شجاعیناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی


اگر فروشنده تازه‌کار هستی و می‌خوای سریع رشد کنی و سری توی سرها در بیاری، اگر فروشنده باسابقه هستی، اوضاع مطابق میلت نیست و می‌خوای فروشت رو متحول کنی، اگر استاد هستی و می‌خوای مباحث بازاریابی و فروش رو بر اساس متد روز دنیا تدریس کنی، اگر دانشجو هستی و می‌خوای یه منبع و مرجع تحقیقاتی مناسب رو پیدا کنی و بخونی. ما به شما کتاب فروش ارزش افزا را معرفی می کنیم.

  • منبع خبر : http://www.cppc.ir/Book/detail/637/--