کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه لغو شد
کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه لغو شد

دبیرخانه کنفرانس گروه پژوهشی صنعتی آریانا طی بیانیه ای از لغو کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه و برگزاری آن در زمان دیگری خبر داد ، متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد احتراما به استحضار می‌رساند، نظر به مسائل مرتبط با ویروس کرونا و ضرورت همراهی همگانی برای کنترل سرایت آن و حفظ سلامت جامعه […]

دبیرخانه کنفرانس گروه پژوهشی صنعتی آریانا طی بیانیه ای از لغو کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه و برگزاری آن در زمان دیگری خبر داد ، متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

احتراما به استحضار می‌رساند، نظر به مسائل مرتبط با ویروس کرونا و ضرورت همراهی همگانی برای کنترل سرایت آن و حفظ سلامت جامعه مدیریت پروژه کشور، با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده این کنفرانس در تاریخ ۴ و ۵ اسفندماه برگزار نخواهد شد. زمان برگزاری کنفرانس متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
با سپاس دبیرخانه کنفرانس
گروه پژوهشی صنعتی آریانا