مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

مدیریت بهزیستی و تاب آوری کارمندان برای نوآوری[معرفی کتاب]

کتاب مدیریت بهزیستی و تاب آوری کارمندان برای نوآوری
0 67

در این کتاب از دیدگاه چند رشته ای و چند سطحی استفاده شده است و با ادغام یادگیری ها از زمینه های مدیریت نوآوری ، روانشناسی و مدیریت منابع انسانی (HRM) ، روابط بین کارکنان ، تاب آوری و نوآوری را به نمایش گذاشته شد.

این کتاب با تکیه بر کار نویسندگان در زمینه های مدیریت نوآوری ، HRM و جنبه های روانشناختی بهزیستی و تاب آوری کارکنان ، یک چارچوب مفهومی چند سطحی و چند رشته ای را مورد بررسی قرار می دهد که به بررسی روابط بین خرد (فردی) و بینابینی می پردازد.

کتاب مدیریت بهزیستی و تاب آوری کارمندان برای نوآوری

این کتاب با شناسایی مبانی سطح خرد رفاه و تاب آوری کارکنان و چگونگی ارتباط آنها با خلاقیت و نوآوری فردی آغاز می شود.

در مرحله بعد ، برجسته می کند که چگونه برخی شیوه های مدیریتی زمینه ای را ایجاد می کند که نتایج نوآوری را می توان به طور مؤثر مدیریت کرد.

در حالی که بیشتر تحقیقات متمرکز HRM جهت گیری اقتصادی و عملکردی را اتخاذ می کند ، این کتاب به ملاحظات اجتماعی ، رابطه ای و اقتصادی توجه می کند.

با انجام این کار ، نویسنده فاکتورهای سطح خرد مانند رفاه کارکنان و تاب آوری و همچنین عوامل سطح متوسط ​​حمایت از رویه HRM در زمینه مشاغل یک شرکت را در نظر گرفته است،

نتایج حاصل از دستیابی به عملکرد و نتایج نوآوری در کنار بهزیستی کارکنان و انعطافپذیری، تقاضای زیاد در محل کار باعث افزایش استرس می شود.

این پروژه تحقیقاتی همچنین با هدف توانمندسازی افراد و تقویت از طریق رفاه و مقاومت انجام شده است. بینش های متفاوتی بدست آمده است از چهار مطالعه موردی کیفی در مورد افراد مبتکر که به طور اجباری انتخاب شده اند تا این پدیده را هنگام کشف در دنیای واقعی مطالعه کنند.

علاوه بر این بینشها و تحلیلهای کیفی ، نویسنده همچنین تحقیقات کمی و کیفی دیگری را که در این زمینه انجام داده اند را ادغام می کند تا یافته های جدیدی را ارائه دهد که برای مدیران و رهبران در دنیای واقعی مفید باشد اما پیامدهای نظریه و آینده را نیز مطرح می کند.

نویسنده امیدوار است که این کتاب به برخی از مباحث مبنی بر اینکه نه تنها افراد شاد کارکنان مولد هستند ، خوشبختی و بهزیستی کارکنان نیز جنبه های اصلی پیشرفت دانش های خلاق افراد و کمک به آنها در ارائه طیف وسیعی از نتایج نوآورانه در محل کار است.

“جهت دانلود این کتاب به آکادمی مدیریت منابع انسانی بپیوندید”

بخش تحلیل و پژوهش آکادمی مدیریت منابع انسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.