قسمت بیست و هشتم میدون ؛رقابت کسب و کارهای پرورشی و تولیدی
قسمت بیست و هشتم میدون ؛رقابت کسب و کارهای پرورشی و تولیدی

شرکت کنندگان قسمت بیست و هشتم: محمد صادق فرهنگ دوست:پرورش گل مریم به روش آب کشت، مرتضی کبیرپور و میثم سهرابی:تولید سیم و کابل برق،مهراد خیز:پرورش سگ کار

شرکت کنندگان قسمت بیست و هشتم:

محمد صادق فرهنگ دوست:پرورش گل مریم به روش آب کشت
🔻

مرتضی کبیرپور و میثم سهرابی:تولید سیم و کابل برق
🔻

👤مهراد خیز:پرورش سگ کار
🔻

لحظه‌ی اعلام نفر برتر و دفاع شرکت‌کنندگان قسمت بیست وهفتم فصل دوم مسابقه بزرگ میدون 🔻